Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

Voda v Oseku po přepojení na soustavu obsahuje šestkrát méně dusičnanů

OSEK - 26.05.2016 10:30


Už na 158 se zvýšil počet obcí zásobovaných na jihu Čech vodou ze soustavy Jihočeského vodárenského svazu (JVS), na níž se nyní napojují Radomyšl, Osek, Jemnice, Malá Turná a Velká Turná ze Strakonicka, kde byl zkolaudován a zprovozněn nový přivaděč vody dlouhý šest kilometrů. Jeho stavba začala loni v létě a vyšla na zhruba 18 milionů korun.

Díky tomu se především obyvatelé Oseku a okolních osad dočkali po mnoha letech očekávání kvalitní pitné vody, která k nim přitéká dálkovým řadem z Úpravny vody Plav na Českobudějovicku. Hodnota dusičnanů v Oseku klesla více než šestkrát, jak ukázaly výsledky rozborů prvních vzorků vody po připojení, které obec obdržela 20. května. Zatímco místní voda jich obsahovala kolem 50 mg/l, ta z vodárenské soustavy pouhých 7,3 mg/l, tedy hodnotu, přípustnou i pro kojence.

"Dusičnany představovaly problém, který nás dlouhodobě trápil. I když jsme se nemalými náklady snažili technologii úpravy místní vody vylepšit, hodnoty byly stále na hranici přípustnosti," říká Bohumil Pajdla, starosta Oseka. Pro mikroregion to je obrovská změna, která už nebude omezovat rozvoj napojených obcí. "Díky této akci jsem se potkal se schopnými lidmi, kteří dokázali zajistit finance, připravit projekt, dozorovat ho a realizovat. Dnes by těžko v terénu někdo našel stopy po tak rozsáhlé akci," oceňuje starosta práci investora, projekční kanceláře a dodavatelů.

Podle Antonína Prince, ředitele JVS, každá taková investice potvrzuje význam a smysl existence vodárenského svazu, který je v majetku jihočeských obcí. "Našim hlavním cílem není vytvářet zisk, ale dlouhodobě stabilizovat vodárenský systém v kraji. A to se nám daří jak cenově, tak tím, že s využitím získaných dotací dokážeme napojit i lokality, kde to bylo dlouho nemyslitelné," uvedl ředitel svazu. Ten pro napojení Oseka a Radomyšle využil dotaci Ministerstva zemědělství ČR z jeho programu podpory vodohospodářské infrastruktury v obcích do tisíce obyvatel. Ta pokryla 60 procent nákladů. Zbytek hradil vodárenský svaz.

Městys Radomyšl problémy s kvalitou vody z vlastních vrtů neměl, ale i on zvolil připojení na centrální zdroj. Šlo o strategické rozhodnutí pro příští generace, neboť svou kapacitou umožní jeho další rozvoj i budoucí napojení dalších lokalit. To by z místního zdroje nebylo možné. "Nikde není jistota, že vlastní zdroje budou i v dalších letech dostatečně vydatné. A kvalitní voda ze soustavy bude šetrnější k domácím spotřebičům i vodovodním bateriím pokud jde o tvorbu vodního kamene. Navíc nebude nutná několikamilionová rekonstrukce naší úpravny vody," říká Luboš Peterka, starosta Radomyšle. Zde se včera a dnes přepojuje místní vodovod na dálkový řad. To se neobejde bez přerušení dodávky vody a náhradního zásobování z cisteren v režii provozovatelské společnosti ČEVAK. Její montéři pak provedou proplachy místní vodovodní sítě, což může dočasně kvalitu vody zhoršit.

Celková délka Vodárenské soustavy jižní Čechy se připojením dalších pěti sídel protáhla na 535 km. Šestikilometrový řad pro Osek a Radomyšl měl úsek DN 200 od napojení ze soustavy k čerpací stanici Osek dlouhý 3,3 km a úsek DN 150 od čerpací stance Osek k Úpravně vody Radomyšl dlouhý 2,7 km. V samotné Radomyšli se pak ještě měnilo zhruba 800 metrů potrubí DN 150 od místní úpravny vody do vodojemu.

armSouvisející zprávy

Cena vody předané v roce 2018 vzroste o dvě procenta

18.10.2017 07:36

Dálkový vodovod za více než 30 milionů už zásobuje Čimelice

07.10.2017 16:11

Státní dotace umožní JVS zlikvidovat nepotřebné vrty

24.07.2017 14:48

Na jihu Čech vedra zvýšila spotřebu vody, vodárenskou soustavu to ale neohrožuje

19.07.2017 12:15

Jihočeské obce schválily desetiletý rozvoj vodárenského svazu

10.06.2017 10:49

JVS zlikviduje čtrnáct starých vrtů. Žádá na to dotaci

22.05.2017 12:59

Jihočeské obce čeká diskuse o využití vodárenské soustavy

22.03.2017 09:18

JVS letos vydá na investice a opravy přes 150 milionů

13.02.2017 17:14

Během dvoudenní odstávky se měnil 1,5 tunový uzávěr vodárenského řadu

23.11.2016 22:02

Obnova jihočeské vodárenské soustavy zvýší cenu vody předané na 15,94 Kč

20.09.2016 18:13