Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

Prachatice modernizují čistírnu odpadních vod

PRACHATICE - 10.12.2017 17:26


Proces čištění odpadních vod modernizuje ve spolupráci s vodohospodářskou společností ČEVAK, vlastník, město Prachatice.Do vylepšení technologií i systému řízení čisticího procesu město investuje celkem 6,5 milionu korun
(s DPH).

Dokončená je již obnova automatického systému řízení, který technologicky propojil veškeré procesy čištění odpadních vod. "To zásadně napomůže lepší obsluze v běžných situacích a v případě nutnosti také umožní obsluze čistírny rychle reagovat," přibližuje přínos inovace místostarosta Prachatic Jan Klimeš.

Ještě letos bude hotová také rekonstrukce dvou dosazovacích nádrží. Nové a účinnější technologie tu nahradí původní zařízení, které na čistírně slouží čtvrt století. "Obměna již byla nutná, v opačném případě by hrozilo, že by vinou agresivního prostředí dosazovací nádrže mohly přestat plnit svou funkci," doplňuje místostarosta Jan Klimeš.

arm