Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

Nemocnice v Jindřichově Hradci otevřela nový centrální pavilon

JINDŘICHůV HRADEC - 17.12.2013 09:37


Jindřichohradecká nemocnice dokončila výstavbu nového centrálního pavilonu D, čímž završila 1. etapu projektu modernizace tohoto významného lékařského zařízení na jihu Čech. Celkové náklady na stavbu dosáhnou po ukončení druhé etapy přibližně 188 miliónů korun. Jedná se tak o jednu z největších investic Jihočeského kraje do zdravotnictví v letech 2013 a 2014.

"Nemocnice v Jindřichově Hradci je nejdůležitějším zdravotnickým zařízením na jihovýchodě našeho regionu, poskytujícím svým pacientům plný rozsah zdravotní péče. Přesto se v minulých deseti letech dostala na okraj zájmu a žila z podstaty. Mým a naším zájmem bylo proto od nástupu do našich funkcí v roce 2008 navázat na poslední velké investice před deseti lety a vybudovat nový centrální pavilon. Bylo samozřejmě nutné korigovat velmi nadsazené představy původního vedení nemocnice a zreálnit je vzhledem k potřebám nemocnice a finančním možnostem kraje. Jsem rád, že se to po dlouhých letech podařilo a že se díky spolupráci všech kompetentních podařilo pavilon vystavět za zhruba třetinovou cenu, než byly prvotní předpoklady," konstatoval jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Od počátku akce dosáhl podíl investic zhruba 164 miliónů korun, z nichž 144 miliónů tvořily dotace Jihočeského kraje. Zbývající prostředky jsou kryty z vlastních zdrojů nemocnice.

"V novém pavilonu budou umístěny interna, chirurgie, neurologie, ortopedie, oční oddělení a v přízemí urologická ambulance a stanice pro potřeby jednodenní péče, například po menších chirurgických, ortopedických a gynekologických výkonech. Touto výstavbou získává nemocnice 158 nových lůžek, takže se jedná skutečně o rozsáhlou modernizaci nemocnice, která bude v následujícím roce pokračovat rekonstrukcí pavilonu C," uvedl předseda představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Miroslav Janovský.

V novém objektu, který se stane nejmodernější součástí areálu nemocnice, bude umístěno lůžkové oddělení, pro něž je klíčové zejména dobré propojení se sousedním pavilonem E, kde jsou umístěny ordinace akutní medicíny, operační sály, anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), jednotka intenzivní péče (JIP) a také heliport.

"Nový pavilon vyrostl v areálu nemocnice vedle starého pavilonu D, který bude ve druhé etapě akce zbourán a propojením se sousedními pavilony dojde k vytvoření žádaného organizačního uspořádání v rámci monobloku. Tímto propojením nového pavilonu s ostatními se výrazně zvýší komfort pro pacienty a zároveň zajistí lepší podmínky pro práci zdravotníků," doplnil Janovský.

V centrální části bude i páté podlaží se strojovnou vzduchotechniky a zasedací místností. Půdorysně budovu tvoří jižní a severní křídlo propojené centrální komunikační částí s výtahy a schodištěm. Objekt je bezbariérový, do všech pater se pacienti personál i návštěvy dostanou výtahem a na každém podlaží bude samozřejmostí WC pro handicapované. V pavilonu bude sedm lůžkových stanic, šatny personálu, ambulance urologie a sklady. V obou křídlech pavilonu jsou otevřená nouzová úniková schodiště. K pavilonu vede příjezdová cesta, která zůstane zachována v současné trase, ale bez parkovacích ploch. Stání pro návštěvy a zaměstnance jsou zajištěna v rámci areálu nemocnice na vyčleněných parkovacích místech. Renovací projdou okolní zpevněné plochy chodníků a také zatravnění ploch s vegetací.

Úplné dokončení nového pavilonu je plánováno na léto 2014

armSouvisející zprávy

Jindřichohradecká nemocnice úspěšně pokračuje v projektu rozvoje paliativní péče

11.01.2018 10:19

Jindřichohradecká nemocnice rozšíří péči o nevyléčitelně nemocné

03.11.2016 13:16

Jindřichohradecká nemocnice dokončuje nový dětský pavilon

29.09.2016 14:05

Do jindřichohradecké nemocnice se přes "A" nějaký čas jezdit nebude

05.08.2016 12:42

Děti z příměstského tábora skončily v nemocnici, nakazily se z jídla

29.07.2016 12:57

Nevyléčitelně nemocní pacienti mají v Jindřichově Hradci tu nejlepší péči

22.06.2016 11:03

Nejspokojenější jsou pacienti v jindřichohradecké nemocnici

11.12.2014 12:29

V jindřichohradecké nemocnici dojde k simulovanému výbuchu, cvičení chystá i táborská

22.09.2014 12:08

Jindřichohradecká nemocnice otevře nový urgentní příjem

11.04.2014 12:01

Nemocnice v Jindřichově Hradci otevřela nový centrální pavilon

17.12.2013 09:37