Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

JVS letos vydá na investice a opravy přes 150 milionů

ČESKÉ BUDĚJOVICE - 13.02.2017 17:14


Zhruba 102,5 milionu korun plánuje letos ze svých prostředků proinvestovat Jihočeský vodárenský svaz (JVS), který je největším producentem a distributorem pitné vody na jihu Čech. Dalších 32,8 milionu je připraven investovat do akcí, jejichž zahájení je podmíněno získáním dotací nebo se váže na opravy místních komunikací jako v táborských ulicích U Kovárny a Zahradní, kde by při nich došlo k rekonstrukci vodovodu. Na opravy majetku pak svaz uvolní 20,7 milionu Kč a vydá asi 4,5 milionu korun na pořízení nového provozního majetku.

Významnou letošní investicí je dokončení vodovodu do Čimelic a Rakovic, který je součástí druhé etapy projektu Zásobování severního Písecka. Stavba byla zahájena v dubnu 2016 a její dokončení se očekává v květnu. Zatím je na ní profinancováno 26 milionů Kč. Mezi další větší stavby patří rekonstrukce vodárenských řadů včetně související technologie na Táborsku za 12 milionů Kč. Zde se na úseku dlouhém 2,7 km nahradí poruchové roury z osinkocementu o průměru 400 mm potrubí z polyetylenu. Další část problematického potrubí ze "sarplastu" se vymění u Strakonic v rámci stavby obchvatu I/22. Zde je investorem nezbytné přeložky vodovodního řadu Ředitelství silnic a dálnic a svaz na tuto investici navazuje příslušným úsekem. Akce si vyžádá 15 milionů Kč, z nichž se letos proinvestuje 7,5 milionu.

Na Českobudějovicku vznikne u obce Úsilné nová čerpací stanice za 6,5 milionu Kč a v Úpravně vody Plav skončí rekonstrukce střechy podzemních usazovacích nádrží za zhruba 12 milionů Kč. Tyto práce začaly loni na podzim a dokončeny budou letos. Na ně naváže rekonstrukce nadzemních budov, pod nimiž tyto nádrže jsou, včetně objektu rychlomísení. Na tyto práce je určeno 10,5 milionu Kč.

"Úpravna Plav, kde vyrábíme přes 15 milionů kubíků pitné vody ročně, je naprosto klíčová a tomu musí odpovídat i investice do zajištění jejího bezpečného provozu," říká František Rytíř, provozní náměstek JVS.

V letošním roce bude také valné hromadě svazu předložen ke schválení další dlouhodobý plán, který předurčí investiční strategii pro roky 2017 až 2027. Jeho hlavní prioritou bude postupná obnova některých částí přívodních řadů, jejichž celková délka už přesahuje 550 km, a s ním souvisejících technologií.

armSouvisející zprávy

Cena vody předané v roce 2018 vzroste o dvě procenta

18.10.2017 07:36

Dálkový vodovod za více než 30 milionů už zásobuje Čimelice

07.10.2017 16:11

Státní dotace umožní JVS zlikvidovat nepotřebné vrty

24.07.2017 14:48

Na jihu Čech vedra zvýšila spotřebu vody, vodárenskou soustavu to ale neohrožuje

19.07.2017 12:15

Jihočeské obce schválily desetiletý rozvoj vodárenského svazu

10.06.2017 10:49

JVS zlikviduje čtrnáct starých vrtů. Žádá na to dotaci

22.05.2017 12:59

Jihočeské obce čeká diskuse o využití vodárenské soustavy

22.03.2017 09:18

JVS letos vydá na investice a opravy přes 150 milionů

13.02.2017 17:14

Během dvoudenní odstávky se měnil 1,5 tunový uzávěr vodárenského řadu

23.11.2016 22:02

Obnova jihočeské vodárenské soustavy zvýší cenu vody předané na 15,94 Kč

20.09.2016 18:13