Dukovany a Temelín patří mezi bezpečné podniky

- 08.11.2017 13:00


České jaderné elektrárny jsou bezpečným podnikem. Potvrdily to několikadenní kontroly Státního úřadu inspekce práce v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Začátkem listopadu ČEZ převzal ocenění „Bezpečný podnik“ a následující tři rok může tento prestižní titul užívat. Dukovany získaly prestižní ocenění již posedmé, mladší Temelín popáté.

Tým inspektorů z Oblastního inspektorátů práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu od dubna prověřoval funkčnost systém a dodržování nastavených pravidel bezpečnosti ochrany a zdraví při práci.

"Funkčnost systému řízení bezpečnosti práci sami pravidelně ověřujeme. Nezávislé audity nám navíc pomáhají. Přinášejí totiž doporučení na další zlepšení, která omezují rizika a přispívají k tomu, že máme bezpečné elektrárny pro naše zaměstnance, dodavatele i okolí," řekl o ocenění ředitel útvaru bezpečnost a jaderná příprava personálu divize jaderná energetika Roman Havlín.

Rozsáhlé prověrky řízení systému BOZP v největších českých zdrojích elektřiny skončily v září. Inspektoři se při nich zaměřovali na elektrická, zdvihací, plynová a tlaková zařízení, dopravní prostředky, výrobní a provozní zařízení, stavební činnost a na prevenci závažných havárií. Aktuálně se v České republice prokazuje platným osvědčením celkem 85 firem, které nastavenými pravidly v oblasti bezpečnosti práce přispívají ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

armSouvisející zprávy

Fiktivní blackout prověřil spolupráci při ochraně Temelína

01.12.2017 11:20

Temelín dosáhl nejvyšší roční výroby

01.12.2017 11:17

Dukovany a Temelín patří mezi bezpečné podniky

08.11.2017 13:00

Temelínští hasiči zasahují i mimo areál elektrárny

27.10.2017 15:05

Temelínští technici rozšířili registr dárců kostní dřeně

20.09.2017 13:40

Při rozpadu elektrické sítě pomůže Temelín

16.09.2017 10:47

V Temelíně přivítali o prázdninách rekordní počet návštěvníků infocentra

10.09.2017 10:28

Temelín vyrobil 10 miliónů MWh elektřiny. Dlouhodobě kryje pětinu české spotřeby

22.08.2017 18:24

V Temelíně vrcholí svatební sezóna ve stínu chladicích věží

14.08.2017 12:33

Druhý temelínský blok jede už na plný výkon

07.08.2017 21:43