Město se stane jediným vlastníkem Teplárny České Budějovice

- 21.06.2017 08:16


Teplárna České Budějovice se stane stoprocentním majetkem Statutárního města České Budějovice. Rozhodla o tom včerejší valná hromada energetické společnosti. V ní město už vlastní 99,55 procenta akcií a využilo ustanovení zákona o obchodních korporacích o přechodu zbylých cenných papírů na hlavního akcionáře. Vytěsnění drobní vlastníci obdrží za každou akcii 3292 Kč, jak určil znalecký posudek Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické.

Město tak získá absolutní kontrolu nad prosperující společností, která každý rok ze svého čistého zisku prostřednictvím dividend významně přispívá do jeho rozpočtu. Za rok 2016, kdy zisk po zdanění dosáhl 44,2 milionu Kč, na dividendy připadlo 20,1 milionu, tedy 36 korun na akcii. Vedle toho akcionáři přidělili 3,9 milionu Kč do sociálního fondu zaměstnanců a zbylých 20,2 milionu Kč ponechali na účtu nerozděleného zisku.

"Výše dividend odpovídá dlouhodobé praxi společnosti a finančním plánům představenstva," uvedl jeho předseda Václav Král.

Českobudějovická teplárna vloni vykázala tržby z prodeje výrobku a služeb ve výši 773,4 milionu Kč a meziročně je díky důslednému řízení výroby, snížení ztrát v distribuční síti a vyšším prodejům tepla zvýšila o 14 milionů Kč. "Hospodářský výsledek pokládáme za úspěch, neboť za sebou máme náročný rok. Ceny elektřiny se držely velmi nízko, navíc hospodaření negativně ovlivnila závada turbíny. Díky chladnému počasí ale byla poptávka po tepelné energii vysoká," uvedl Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva.

V roce 2016 teplárna uzavřela nové kontrakty na odběr 12 787 GJ tepla a vytvořila kladné roční saldo 7576 GJ. Významnou roli v tom hraje dlouhodobě prosazovaná strategie udržitelných cen tepla ve městě a modernizace rozvodné sítě.

Při průměrné venkovní teplotě 9,6 °C a 246 topných dnech teplárna loni prodej tepla zvýšila o 7,1 procenta na 1 573 TJ. Většinu ho odebral průmysl a infrastruktura, na 28 334 domácností připadlo 643 TJ. Celkově firma evidovala 1181 odběratelů tepla. Za jeho prodej utržila o 5,3 procenta víc, zatímco elektřiny naopak prodala o 13,6 procenta méně, a vzhledem k nízkým výkupním cenám jí tyto tržby klesly o 19,6 procenta.

Místopředseda dozorčí rady Radek Mach informoval, že představenstvo teplárny připravuje aktualizaci dlouhodobé koncepce podnikání. V jejím rámci intenzivně jedná s firmou ČEZ o podmínkách dodávek části tepla z Jaderné elektrárny Temelín, které by ohřívalo část horkovodní sítě. "Pro nás je klíčová ekonomická a cenová úroveň. Nakupované teplo musí našim zákazníkům zajistit dlouhodobou stabilitu cen a akcionářům rentabilitu projektu," řekl Václav Král.

Firma přitom klade velký důraz na modernizaci distribuční sítě, kdy jsou parovody nahrazovány horkovody, a snižování tepelných ztrát. "Horkovody šetří primární energii, potřebnou k výrobě tepla, snižují náklady na distribuci a tím přinášejí značné energetické úspory," říká Martin Žahourek, člen představenstva. Loni horkovodní síť měřila 23 km a letos dál poroste. Celkem teplovodní síť ve městě měří 165 km.

Valná hromada z funkce člena dozorčí rady odvolala Michala Kohna kvůli jeho členství ve statutárních orgánech právnické osoby s podobným předmětem činnosti, což zákon neumožňuje. Na jeho místo zvolila primátora Jiřího Svobodu.

armSouvisející zprávy

Ceny tepla se příští rok v Českých Budějovicích prakticky nezmění

03.12.2017 16:18

Rozhodnuto: českobudějovická teplárna má strategii na dalších dvacet let

17.11.2017 14:37

Teplárna má Strategii 2040: omezí uhlí, využije horkovod z Temelína

06.11.2017 18:13

Nejprve elektrárna a pak teplárna. Před 110 lety padlo klíčové rozhodnutí

18.10.2017 07:47

Teplárna veřejnosti představí výrobní provozy a nabídne i zábavu

14.09.2017 10:57

Teplárna rozšiřuje horkovodní síť. Práce na Rudolfovské skončí počátkem září

18.08.2017 18:32

Obyvatelé Budějovic o teplou vodu nepřijdou ani při odstávce teplárny

18.07.2017 15:03

Město se stane jediným vlastníkem Teplárny České Budějovice

21.06.2017 08:16

Českobudějovická teplárna potřetí za sebou získala nejvyšší hodnocení AAA

17.06.2017 15:32

Českobudějovická teplárna loni radikálně snížila produkci emisí

22.05.2017 13:02