Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

Obnova jihočeské vodárenské soustavy zvýší cenu vody předané na 15,94 Kč

ČESKÉ BUDĚJOVICE - 20.09.2016 18:12 - Aktualizováno: 20.09.2016 18:13


Obnova jihočeské vodárenské soustavy a potřeba získat dostatečné finanční zdroje na její modernizaci je hlavním důvodem, proč Jihočeský vodárenský svaz (JVS) v roce 2017 zvýší cenu vody předané z letošních 14,97 Kč na 15,94 Kč/m3. Tedy o 6,93 procenta.

"Podle metodiky ministerstva zemědělství bude na obnovu soustavy v příštím roce potřeba zhruba 113 milionů korun. Ani to ale zvýšení obchodní ceny zcela nepokryje. Pouze se sníží deficit mezi potřebou a tvorbou zdrojů z 25 na 13 milionů korun," vysvětluje Antonín Princ, ředitel JVS, proč představenstvo zdražení odsouhlasilo. Plán obnovy je ze zákona povinen plnit každý vlastník vodohospodářského majetku.

Analýza, kterou představenstvo projednávalo, ukazuje, že tvorbu zdrojů na obnovu majetku významně ovlivňuje dlouhodobý pokles prodejů vody předané, doplněný snahou vlastníků a provozovatelů vodárenských zdrojů, s nimiž svaz spolupracuje, využívat co nejvíc ty své, místní.

"Tedy vodu ze soustavy odebírat co nejméně, vlastně jen jako pojistku," uvádí náměstek pro provoz František Rytíř další důvod.

V posledních letech JVS ročně vyrobí a prodá kolem 15 až 16 milionů m3 vody, což se pokládá za "ekonomické minimum". Letos to bude zhruba 15,6 milionu m3. V roce 2017, i přes získání a napojení nových odběratelů jako jsou obce Ševětín, Osek, Radomyšl a v závěru roku zřejmě i Čimelice, se bude prodej vody pohybovat na stejné úrovni. Zatímco například ještě v roce 2000 se vyrobilo a prodalo 24 milionů m3 vody. Stejný objem dodávek vody JVS garantuje ve smlouvách s obcemi. Kdyby tyto smluvní kapacity obce naplnily, bylo by možno okamžitě snížit cenu o 3 Kč na 12.94 Kč/m3 .

Jihočeský vodárenský svaz od roku 1998 držel osm let cenové moratorium a následně dlouhodobou cenovou stabilitu, aby obcím a městům umožnil plánovat vývoj vlastní ceny vodného a stočného. V roce 2016 nezvýšil cenu vůbec. Přesto nadále pokračuje v řadě členských měst a obcí trend využívat vodárenskou soustavu pouze jako pojistku. Proto byl svaz pro rok 2017 nucen strategii změnit.

"Realita je prostě taková, chceme-li udržet vodárenskou soustavu, měřící přes 500 kilometrů, i do budoucna plně provozuschopnou. To znamená vyměnit kilometry potrubí a další úseky modernizovat. Zatímco v posledních dvou dekádách jsme se věnovali zvýšení odolnosti soustavy, kvality vody a s pomocí dotací ministerstva a kraje napojování nových obcí, které se potýkaly dlouhodobě s nedostatkem kvalitní vody," uzavřel Antonín Princ.

armSouvisející zprávy

Cena vody předané v roce 2018 vzroste o dvě procenta

18.10.2017 07:36

Dálkový vodovod za více než 30 milionů už zásobuje Čimelice

07.10.2017 16:11

Státní dotace umožní JVS zlikvidovat nepotřebné vrty

24.07.2017 14:48

Na jihu Čech vedra zvýšila spotřebu vody, vodárenskou soustavu to ale neohrožuje

19.07.2017 12:15

Jihočeské obce schválily desetiletý rozvoj vodárenského svazu

10.06.2017 10:49

JVS zlikviduje čtrnáct starých vrtů. Žádá na to dotaci

22.05.2017 12:59

Jihočeské obce čeká diskuse o využití vodárenské soustavy

22.03.2017 09:18

JVS letos vydá na investice a opravy přes 150 milionů

13.02.2017 17:14

Během dvoudenní odstávky se měnil 1,5 tunový uzávěr vodárenského řadu

23.11.2016 22:02

Obnova jihočeské vodárenské soustavy zvýší cenu vody předané na 15,94 Kč

20.09.2016 18:13