Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

Na Českobudějovicku začne proplachování 25 km hlavního vodovodního potrubí

ČESKÉ BUDĚJOVICE - 05.09.2016 14:26


Třinácti měst a obcí na Českobudějovicku se dotkne odkalení 25 kilometrů hlavního vodovodního řadu, které začne 6. září a bude pokračovat 8. a 13. září (od 6 do 22 hodin). Přestože se vodovodní řady odkalují pravidelně, práce takového rozsahu a v tak hustě osídleném území jsou ojedinělé. Postupně budou odkaleny vodovodní řady z vodojemu Včelná přes České Budějovice, Hlubokou nad Vltavou až po čerpací stanici Zliv. Při vyplavování železitého kalu postupně vyteče zhruba 30 tisíc m3 vody.

"Pitná voda, která do těchto obcí teče, obsahuje zvýšený obsah železa. K tomu dochází během její dopravy ke spotřebiteli ocelovým potrubím. To je z 80. let, kdy se také předpokládala podstatně větší spotřeba pitné vody než je dnes. Velké průměry potrubí vodu dlouho zadržují a důsledkem je právě zvýšená koncentrace železa," vysvětluje František Rytíř, provozní náměstek ředitele Jihočeského vodárenského svazu (JVS), důvody tak rozsáhlé akce. Voda opouští úpravnu Plav ve vysoké kvalitě, splňující požadavky normy na kvalitu pitné vody ve všech parametrech s velkou rezervou. Dopravou v dálkovém potrubí se ale právě k dlouhým dobám zdržení, mohou zhoršovat některé senzorické vlastnosti.

"V tomto případě tedy k vyčistění potrubí nestačí běžně upouštění kalu z jednotlivých kalníků, ale musí se několikanásobně zvýšit rychlost proudění vody, která železitý kal vyplaví. Předpokládáme, že se voda v potrubí během odkalení obmění třikrát až pětkrát," uvedl Antonín Princ, ředitel JVS, který vodárenskou soustavu vlastní a provozuje.

V úterý 6. září bude odkalen první úsek od vodojemu Včelná do Českých Budějovic, dlouhý 6,8 km. Odkalení bude mít vliv pouze na snížení tlaků ve vodovodním potrubí v obcích Homole a Planá u Českých Budějovic.

Ve čtvrtek 8. září bude odkalen druhý úsek dlouhý 4 km, zahrnující hlavní zásobní řad v Českých Budějovicích. Jeho odkalení může mít vliv na koncové odběratele v krajském městě.

V úterý 13. září bude odkalen třetí, nejnáročnější úsek dlouhý 14 km. Ten převádí vodu z Českých Budějovic přes Bavorovice, Hlubokou nad Vltavou do čerpací stanice Zliv. Odkalování ovlivní zásobování Bavorovic, Hluboké n. V. a Munic, a přímé odběry z tohoto hlavního řadu. Zásobení obcí Zahájí, Mydlovary, Olešník, Purkarec, Zbudov, Dříteň a Nákří bude zajištěno z vodojemů.

Podle Antonína Prince jsou úseky rozvržené tak, aby kapacita vodojemů pokryla čas potřebný na vlastní odkalení. "Problémy mohou nastat pouze u míst, které jsou na vodovodní řady napojeny přímo bez vodojemů," doplnil.

O náhradní zásobování těchto lokalit pitnou vodou se postará společnost ČEVAK a.s., která je provozovatelem vodohospodářského majetku dotčených obcí a měst. Pitnou vodu zajistí prostřednictvím mobilních tlakových stanic nebo cisteren. Ve čtvrtek 8. září se odkalování dotkne některých koncových odběratelů v krajském městě, s nimiž bylo náhradní zásobování domluveno individuálně. V úterý 13. září budou cisterny umístěny v Bavorovicích, v Municích u společnosti Montera a v Panské zahradě a u Sportcentra v Hluboké nad Vltavou.

"Cisterny budeme umisťovat podle okamžité potřeby, případně budou popojíždět. Naší snahou bude, aby byl dopad na koncové odběratele minimální," řekl provozní ředitel společnosti Lubor Tomanec. Dodávky pitné vody budou obnoveny neprodleně po skončení odkalování. Na některých předávacích místech pak může být voda dočasně zakalená.

"Zakalenou vodu doporučujeme nekonzumovat, dokud znovu nepoteče z kohoutku čirá. Voda je po odtočení v pořádku. Pokud by přece jen došlo k jejímu požití, není nutné se ničeho obávat. Voda je zdravotně nezávadná a je pod stálou dezinfekcí," vysvětluje Lubor Tomanec.

Pokud by zákal vody přetrvával, obraťte se bezplatnou linku společnosti ČEVAK 800 120 112.

armSouvisející zprávy

Cena vody předané v roce 2018 vzroste o dvě procenta

18.10.2017 07:36

Dálkový vodovod za více než 30 milionů už zásobuje Čimelice

07.10.2017 16:11

Státní dotace umožní JVS zlikvidovat nepotřebné vrty

24.07.2017 14:48

Na jihu Čech vedra zvýšila spotřebu vody, vodárenskou soustavu to ale neohrožuje

19.07.2017 12:15

Jihočeské obce schválily desetiletý rozvoj vodárenského svazu

10.06.2017 10:49

JVS zlikviduje čtrnáct starých vrtů. Žádá na to dotaci

22.05.2017 12:59

Jihočeské obce čeká diskuse o využití vodárenské soustavy

22.03.2017 09:18

JVS letos vydá na investice a opravy přes 150 milionů

13.02.2017 17:14

Během dvoudenní odstávky se měnil 1,5 tunový uzávěr vodárenského řadu

23.11.2016 22:02

Obnova jihočeské vodárenské soustavy zvýší cenu vody předané na 15,94 Kč

20.09.2016 18:13