Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

Jihočeskému kraji přibylo vloni téměř 600 obyvatel; přírůstek zajistili přistěhovalci

JIŽNÍ ČECHY - 31.03.2015 10:49


Jihočeský kraj se vloni "rozrostl" o 593 obyvatel, informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Podle předběžných výdledků žilo na území kraje ke konci roku 637.300 obyvatel, z toho 323.253 žen. Téměř celý přírůstek má na svědomí migrace obyvatel, když se v regionu za celý rok narodilo jen o devět obyvatel více než zemřelo.

V kraji se vloni živě narodilo 6437 dětí, z toho 3290 chlapců. Naopak zemřelo 6428 osob. V případě živě narozených, šlo oproti roku 2013 o nepatrný nárůst o 63 děti. Zemřelých bylo naopak o 176 méně.

V mezikrajském srovnání přibylo v roce 2014 nejvíce obyvatel v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, naopak vyšší pokles počtu obyvatel byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji. V užším územním pohledu se počet obyvatel zvýšil zejména v okrese České Budějovice (o 896 osob), největší úbytek počtu obyvatel zaznamenal ČSÚ v okrese Jindřichův Hradec.

Porodnost přepočtená na tisíc obyvatel činila na jihu Čech 10,1 promile a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla nižší. V meziokresním srovnání měly nejvyšší porodnost okresy České Budějovice a Český Krumlov (10,9 ‰).

Podle ČSÚ pokračoval dlouhodobý trend ve zvyšování podílu dětí narozených neprovdaným ženám. Mimo manželství se narodilo v Jihočeském kraji 48,4 procent dětí. V okrese Český Krumlov byl tento podíl ještě výraznější a představoval 54,4 procenta dětí. Z narozených dětí připadalo 46,2 procenta na prvorozené, druhorozených bylo více než 38 procent a zbylých téměř 15 procent připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí.

Mezi zemřelými měla nejvyšší podíl věková skupina od 80 do 89 let. Úmrtnost v kraji byla o něco nižší než v předchozím roce a s hodnotou 10,1 ‰ byla téměř stejná jako celorepublikový průměr. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okresech České Budějovice a Český Krumlov, což je dáno mladší věkovou strukturou obyvatelstva těchto okresů. Vyšší úmrtnost pak byla v okresech Písek a Tábor, uvedl ČSÚ.

Z výsledků porodnosti a úmrtnosti vyplývá, že takzvaná přirozená měna byla v roce 2014 téměř vyrovnaná. Zemřelo o devět osob méně, než se v kraji narodilo, nebo narodilo se o devět více než zemřelo. Vyšší počet narozených proti počtu zemřelých se týkal zejména okresu České Budějovice (+ 311 osob). Naopak okres Tábor zaznamenal v minulém roce největší přirozený úbytek obyvatelstva (- 194 osoby).

Základním tahnounem rostoucí populace kraje byla však migrace. V roce 2014 se do kraje přistěhovalo o 584 osob více, než se z něj odstěhovalo. Ve srovnání s minulým rokem, je saldo migrace vyšší o 258 osob. Relativně nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresů Písek a České Budějovice. Naopak okresy Český Krumlov a Jindřichův Hradec zaznamenaly větší odliv obyvatel.

Z ciziny se do Jihočeského kraje přistěhovalo 1039 osob a naopak do ciziny se odstěhovalo 695 osob. Nejvíce se do kraje stěhovali občané ze Slovenska (242) a Ukrajiny (141). Z kraje do ciziny se vedle Čechů (139 osob) nejvíce stěhovali občané Ukrajiny (144 osoby). Mezi obcemi uvnitř kraje se přestěhovalo 11 760 osob.

dasSouvisející zprávy

Mzdy rostou. V jižních Čechách chybí lidé v technických oborech

10.05.2017 08:28

ČSÚ: Jihočeský kraj se v prvním pololetí "zmenšil" o 96 obyvatel

16.09.2015 16:30

Kde se na jihu Čech staví nejvíce bytů na obyvatele? Na Šumavě

30.07.2015 08:13

ČSÚ: Jihočeský kraj se v 1. čtvrtletí "zmenšil" o 202 obyvatel. Výrazně přibylo úmrtí

16.06.2015 08:06

ČSÚ: Jihočeší si v 1. čtvrtletí polepšili na mzdách meziročně o 550 Kč

09.06.2015 08:04

Jihočeskému kraji přibylo vloni téměř 600 obyvatel; přírůstek zajistili přistěhovalci

31.03.2015 10:49

Mzdy v Jihočeském kraji vloni díky nízké inflaci stouply reálně o 2,8 procenta

23.03.2015 08:20

Bytová výstavba se stále nevzpamatovala z krize, drží se na úrovni poloviny 90. let

04.03.2015 08:13

První pololetí přineslo na jihu Čech více sňatků a méně rozvodů

22.09.2014 09:13

Jihočeský kraj se v prvním pololetí "zmenšil" o pět obyvatel

19.09.2014 08:20