Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

Jindřichohradecká nemocnice otevře nový urgentní příjem

JINDŘICHŮV HRADEC - 11.04.2014 12:01


Nemocnice v Jindřichově Hradci otevře ve středu 16. dubna nový urgentní příjem. Investice, která znamená zcela zásadní krok ke zkvalitnění péče o akutní pacienty, vyšla za podpory Jihočeského kraje na zhruba 9 milionů korun. Na provozu multioborové jednotky s čtyřiadvacetihodinovým provozem se bude podílet 10 sester a 18 lékařů.

"Vzhledem k víceoborovému rozsahu péče se tato jednotka stává dnem zahájení provozu úzce spolupracující jednotkou se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Do provozu budou vzati pracovníci Rychlé zdravotnické pomoci, s důrazem na zvyšování vzdělání a zdokonalování kontinuity a efektivnosti péče o pacienty, o kterou se stejnou měrou bude starat personál záchranky a personál urgentního příjmu," uvedl ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Miroslav Janovský.

Diagnostické a léčebné úkony budou prováděny v zázemí urgentního příjmu, kterým je hala s monitorovacími lůžky, kam lze přijmout v rychlém sledu až pět akutně nemocných pacientů. Zde je dle základního onemocnění ošetří specialisté, zdravotníci odeberou laboratorní materiál, provedou klinické, sonografické a rentgenové vyšetření - vše v komfortním prostředí se sledováním životních funkcí, kdy v případě změny těchto funkcí je v bezprostřední dostupnosti CT vyšetření, oddělení intenzivní péče a ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení).

Součástí urgentního příjmu jsou dále dvě ambulance, akutní interní a neurologická, v nichž lze ošetřit i část pacientů ambulance chirurgické. Cílem je zefektivnění péče o pacienty, se zachováním její vysoké odbornosti a plynulosti, zamezení přeposílání pacientů mezi jednotlivými ambulancemi a dokončení diagnostiky na jednom místě. Diagnostice poslouží soustava nových přístrojů k rychlému rozboru krevních vzorků či ultrazvukový přístroj s možností jeho využití přímo u lůžka pacienta.

Na oddělení urgentního příjmu bude také umožněn krátkodobý pobyt pacientů s méně závažnými onemocněními. "Vzhledem k tomu, že ambulantní provoz představuje nejproblematičtější část léčebného provozu, budeme vždy klást důraz na to, aby u akutně nemocných pacientů přišla péče k pacientovi, nikoliv obráceně. Nově zřízený provoz tuto vizi v každém ohledu naplňuje," doplnil Janovský.

Na provozu urgentního příjmu se bude aktivně podílet záchranná služba. "Ošetření našich pacientů bude rychlejší. Jednoznačně se zde prolíná přednemocniční a následná nemocniční péče," slibuje ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý.

dasSouvisející zprávy

Jindřichohradecká nemocnice úspěšně pokračuje v projektu rozvoje paliativní péče

11.01.2018 10:19

Jindřichohradecká nemocnice rozšíří péči o nevyléčitelně nemocné

03.11.2016 13:16

Jindřichohradecká nemocnice dokončuje nový dětský pavilon

29.09.2016 14:05

Do jindřichohradecké nemocnice se přes "A" nějaký čas jezdit nebude

05.08.2016 12:42

Děti z příměstského tábora skončily v nemocnici, nakazily se z jídla

29.07.2016 12:57

Nevyléčitelně nemocní pacienti mají v Jindřichově Hradci tu nejlepší péči

22.06.2016 11:03

Nejspokojenější jsou pacienti v jindřichohradecké nemocnici

11.12.2014 12:29

V jindřichohradecké nemocnici dojde k simulovanému výbuchu, cvičení chystá i táborská

22.09.2014 12:08

Jindřichohradecká nemocnice otevře nový urgentní příjem

11.04.2014 12:01

Nemocnice v Jindřichově Hradci otevřela nový centrální pavilon

17.12.2013 09:37