Českobudějovicko Českokrumlovsko Jindřichohradecko Písecko Prachaticko Strakonicko Táborsko

V projektu souSedíme si uspěli i Jihočeši

ČESKÉ BUDĚJOVICE - 27.08.2015 12:16 - Aktualizováno: 27.08.2015 12:17


Tři neziskové organizace z Jihočeského kraje uspěly se svými projekty, které jsou hrazeny z Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny, jenž nese podtitul souSedíme si. Těšit se mohou z finanční podpory v celkové výši 240 tisíc korun. Smyslem projektů je zlepšit a povzbudit sousedské vztahy, první letošní kolo bylo vyhlášeno na jaře. V podzimní části budou moci neziskové organizace získat až dva miliony korun, své projekty budou moci přihlásit už od 2. září.

Přímo na chyšecké návsi, konkrétně kolem místního kostela a fary, vzniká stavební a zahradnickou úpravou důstojné místo pro setkávání spoluobčanů a pořádání kulturně společenských akcí, kterými je Chyšecko známé již z dřívějška. "Obyvatelé obce Chyšky, ležící na sever od Českých Budějovic, se mohou těšit i na nové centrum komunitního života, které budou moci využívat k setkávání a odpočinku," říká Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti Poštovní spořitelny.

Dalším zajímavým počinem v Jihočeském kraji je aktivita Okrašlovacího spolku Podhorák, který založil v obci Dolní Novosedly nový obecní sad a moštárnu. Ta bude sloužit ke zpracování ovoce nejen z obecního sadu, ale také ze soukromých přebytků. Kromě toho bude moštárna využívána také jako místo konání společných akcí lidí z obce.

O tom, že České Budějovice slaví 750 let od vzniku, se napsalo již mnoho. A je potěšující, že vedle velkých oficiálních akcí vznikají drobnější projekty přímo ve čtvrtích, kde lidé žijí. Příkladem je další z mnoha akcí Vídeňského předměstí. "Místní organizace Na půl cesty tu plánuje uspořádat vlastní místní oslavu, do které zapojí obyvatele, studenty, drobné živnostníky a podnikatele z nejbližšího okolí," upozorňuje Alena Králíková.

Do prvního letošního kola Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny se na jaře přihlásilo 120 projektů, z nichž 19 uspělo. Vítězné projekty si nakonec rozdělily bezmála 1,4 milionu korun.

"Zajímavá je skutečnost, že pět projektů, z toho dva z Jihočeského kraje, získalo částku přesahující devadesát tisíc korun, což podle našeho názoru svědčí o jejich kvalitě," říká Alena Králíková.

Poštovní spořitelna nyní vyhlašuje druhé letošní kolo Regionálního fondu rozvoje s podtitulem souSedíme si. V podzimní části Regionálního fondu rozvoje budou znovu ve hře až dva miliony korun. "Podobně jako na jaře se o finanční podporu mohou ucházet ty projekty, které přispějí ke zlepšení sousedských vztahů v daném regionu. Podmínkou zůstává také aktivní zapojení spoluobčanů do přípravy a realizace projektu," vysvětluje Alena Králíková.

K vyhlášení druhého kola grantového programu dojde 2. září a uzávěrka žádostí proběhne 14. října 2015. Odborným garantem Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny je Nadace VIA.

"Největším počtem podpořených projektů v jarním kole se může pochlubit Středočeský kraj, ve kterém uspělo šest žádostí, jež si rozdělí granty v celkové výši 365 220 korun," doplňuje Alena Králíková. Na jaře se do Regionálního fondu Poštovní spořitelny přihlásilo z Jihočeského kraje devět projektů a z toho tři výše uvedené získaly finanční podporu v celkové výši 240 800 korun.

Do Regionálního fondu rozvoje Poštovní spořitelny s podtitulem souSedíme si mohou své projekty přihlásit nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví) a příspěvkové organizace. Maximální výše jednoho grantu je 100 tisíc korun.

Projekty, které se budou chtít ucházet o finanční podporu, musí prokázat nejen aktivní účast spoluobčanů, ale také docílit pozitivního zlepšení vztahu lidí k jejich bydlišti a kraji, ve kterém společně žijí. Velkou šanci mají projekty, které budou zaměřeny na společnou péči o místní kulturu a kulturní a přírodní dědictví.

Československá obchodní banka, včetně obchodních značek Era a Poštovní spořitelna, podporuje komunitní projekty v regionech již od roku 2007. Loňský rok byl vůbec prvním, který se zaměřil na zlepšování sousedských vztahů. Od roku 2007 ČSOB mezi komunitní projekty v regionech rozdělila již více než 24 milionů korun.

Projekty podpořené v Jihočeském kraji v letošním jarním kole:

Projekt: "Naše Chyšecko žije kulturou"
Organizace: Naše Chyšecko
Město: Chyšky
Projekt si klade za cíl dokončit stavební a zahradnické úpravy chyšecké návsi, které započaly již v roce 2013. Konkrétně půjde o úpravu prostoru kolem kostela a fary. Dokončením těchto úprav vznikne pro obec důstojné místo vhodné pro pořádání společenských akcí. Upravené centrum bude sloužit i jako centrum komunitního života obce. Obyvatelé obce získají místo, které budou moci využívat k odpočinku, hrám dětí a setkávání.
Projekt byl podpořen částkou 93 300 Kč.

Projekt: Dolní Novosedly na cestě k obecnímu sadu a moštárně
Organizace: Okrašlovací spolek Podhorák
Město: Dolní Novosedly
Založení nového obecního sadu a moštárny motivuje místní obyvatele k zájmu o veřejný prostor ve vsi a současně k práci na "společné věci". Sad i moštárna souzní s tradičním obrazem soběstačné vesnice a představují hmatatelné výsledky, které mají potenciál propojit různé skupiny obyvatel. Založení obecního sadu je koncipováno jako dlouhodobý proces, který počítá s účastí místních lidí ve všech etapách realizace a staví na společné a svépomocné práci. Otevření komunitní moštárny pak přidává společně vytvářenému sadu nový rozměr - moštárna totiž funguje nejen jako zařízení pro zpracování soukromých přebytků a budoucího ovoce z obecního sadu, ale i jako místo pro organizaci společných aktivit souvisejících s péčí o sad a se zpracováním lokálních produktů.
Projekt byl podpořen částkou 99 500 Kč.

Projekt: Naše čtvrť - naše město - dalších 750 let spolu
Organizace: Na půl cesty
Město: České Budějovice
V roce 2015 slaví město České Budějovice 750 let od založení. Pořádají se monstrózní komerční akce, staví se socha zakladatele. Žádná z těchto akcí se nekoná ve čtvrtích, kde lidé opravdu žijí. Jako protiváhu velkým oslavám proto organizace Na půl cesty plánuje ve čtvrti Vídeňské předměstí vlastní oslavy, do jejichž přípravy a organizace se budou moci zapojit obyvatelé, studenti místního gymnázia, drobní živnostníci, kavárny, galerie, ateliéry a studia ze čtvrti. Cílem projektu je posílení sounáležitosti a komunitního ducha.
Projekt byl podpořen částkou 48 000 Kč.

armSouvisející zprávy

V projektu souSedíme si uspěli i Jihočeši

27.08.2015 12:17

Soutěž o vstupenky na koncert Radima Schwaba

13.05.2015 08:37

Českobudějovické představení Talk show ON&ONA aneb potkala jsem Wericha zrušeno

20.04.2015 11:32

Soutěžte o vstupenky na talkshow Marie Tomsové a Jiřího Wericha Petráška

14.04.2015 08:17